Jak załatwić sprawę

Przyznawanie pomocy rzeczowej


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 7, telefon (0-86) 217-48-23, , Ośrodek Pomocy Społeczne

Wymagane dokumenty
- zgłoszenie potrzeby
- zaświadczenia o stanie zdrowia
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1 potwierdzające ''status osoby bezrobotnej'', karta aktywności bezrobotnego
- zaświadczenie o opuszczeniu zakładu karnego
- decyzja organu emerytalno - rentowego o posiadaniu świadczenia

Opłaty:
nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
Sporządzany jest wywiad rodzinny (środowiskowy) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Wymagana pomoc (odzież, gorący posiłek, schronienie) zapewniana jest bezpośrednio potrzebującemu.

Treść:
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji o przyznaniu zasiłków jest podstawą do zrealizowania pomocy w naturze.

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 322