Jak załatwić sprawę

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 7, telefon (0-86) 217-48-23,, Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty
- wniosek
- zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
- zaświadczenie o stanie zdrowia
- rachunki potwierdzając wydatki na leki i leczenie
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1 potwierdzające ''status osoby bezrobotnej''
- karta aktywności bezrobotnego.

Opłaty:
nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
1 miesiąc, w sytuacjach nie cierpiących zwłoki 7 dni

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
Sporządzany jest wywiad rodzinny (środowiskowy) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Wypłaty przyznanych zasiłków są dokonywane w kasie Urzędu Gminy Miastkowo
O terminach ich odbioru klienci OPS informowani są w wydanej decyzji.

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 354