Jak załatwić sprawę

Kierowanie osób do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 7, telefon (0-86) 217-48-23,, Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty
- wniosek zainteresowanego
- dowód tożsamości
- aktualna decyzja świadczenia emerytalnego
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
- pisemna zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Opłaty:
nie pobiera sie opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
1 miesiąc, w sytuacjach nie cierpiących zwłoki 7 dni
Osoba zainteresowana składa pisemny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Po przeanalizowaniu wniosku Kierownik OPS wydaje decyzje o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej lub o odmowie skierowania.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
W czasie kompletowania dokumentów sporządzany jest wywiad rodzinny (środowiskowy) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 319