Rada Gminy Komisje Rady

Komisja Rewizyjna - VII kadencji


Skład komisji

Przewodniczący

  • Komor Agnieszka

Członkowie
  • Włodarski Jarosław;
  • Zajączkowska Danuta Małgorzata.
Zakres działania komisji

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta , gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:

  • legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy);
  • gospodarności;
  • rzetelności (badanie czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy i solidny);
  • celowości;

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

Komisja Rewizyjna  wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwale Rady.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-01 14:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-01 14:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-12-07 13:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 960