Rada Gminy Komisje Rady

Komisja Rewizyjna - V kadencji


Skład komisji

Przewodniczący

  • Ewa Rudnicka

Członkowie
  • Janina Małkowska;
  • Marcin Chojnowski.
Zakres działania komisji

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta , gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:

  • legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy);
  • gospodarności;
  • rzetelności (badanie czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy i solidny);
  • celowości;

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

Komisja Rewizyjna  wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwale Rady.

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-11-04 11:30
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-11-04 11:38
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-03 08:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 560