Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej  Gminy Miastkowo


W dniach od  16 czerwca do 2 września 2011 r. (z przerwami w dniach 24 czerwca i od 21 lipca do 12 sierpnia) inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży przeprowadzili kompleksowo kontrolę gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miastkowo za okres 1 stycznia  do 31 grudnia 2010 r.
 
Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
I. Ustalenia ogólno-organizacyjne.
II. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa.
III. Gospodarka pieniężna i rozrachunki.
IV. Uchwała budżetowa.
V. Wykonanie budżetu:
- dochody budżetowe,
- wydatki bieżące,
- wydatki inwestycyjne.
VI. Mienie komunalne.
VII. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumienia.
VIII. Rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi.
IX. Wykonanie zarządzenia  pokontrolnego.
 
Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 12:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 12:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 579