Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy (RIO)


P R O T O K Ó Ł

kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32, kod pocztowy 18-413, tel. 217-48-78 przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży tj.
Antoniego Wiśniewskiego w dniach 15.09. – 25.10.2004r. na podstawie upoważnienia nr 39 z 14.09.2004r.,
Jacka Chojnowskiego w dniach 20.09. – 08.10.2004r. na podstawie upoważnienia nr 40 z dnia 20.09.2004r.,
Waldemara Szypulskiego w dniach 24.09. – 08.11.2004r. na podstawie upoważnienia nr 43 z dnia 24.09.2004r.

Zakres kontroli :
Kontrolę przeprowadzono za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003r. obejmując następujące zagadnienia :
I. Ustalenia ogólne.
II. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa.
III. Gospodarka pieniężna i rozrachunki.
IV. Wykonanie budżetu
  • dochody
  • wydatki
  • inwestycje.
V. Mienie komunalne
VI. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień.
VII. Rozliczanie finansowe z jednostkami organizacyjnymi.
Załącznikipobrań
file typ Protokół kontroli 256,68 KB 156
file typ Wystąpienie pokontrolne 72,05 KB 143

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2004-11-22 09:35
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-11-22 09:43
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-11-18 12:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 563