Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miastkowie


W dniu 12 września 2006 r. Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miastkowie.

Temat kontroli:

Realizacja zadań wynikajacych z ustawy:
  1. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.Nr 9, poz.59, z późn. zm.)
  2. z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego)(Dz.U. z 2004 r.Nr 161, poz.1688)
  3. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 pażdziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporzadzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U.Nr 136, poz. 884 z późn. zm.)
  4. z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992)

Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek.

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-10-10 09:22
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-10-10 09:35
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-11-18 12:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 453