Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Miastkowo - zagadnienia obronne


W dniu 17.04 2007 r. podinspektor ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy Miastkowo dotyczącą zadań obronnych .

Kontrolą objęto zagadnienia:
  1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za gospodarowanie sprzętem OC, jej zakres czynności,
  2. Prawidłowość prowadzenia obowiązującej ewidencji materiałowej sprzętu obrony cywilnej.
  3. Stan bazy magazynowej.
  4. Jakość i terminowość prowadzenia zabiegów ko0nserwacyjnych sprzętu OC.
  5. Stan techniczny i gotowość eksploatacyjna sprzętu OC.

Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek.

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-05-09 09:56
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-05-09 10:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-11-18 12:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 514