Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miastkowo


W dniach od 21 lutego do 22 kwietnia 2008 r. inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży przeprowadzili kompleksowo kontrolę gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miastkowo za okres 1.I.2007 r do 31.XII.2007 r a także za inne okresy w razie zachodzących potrzeb.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
I. Ustalenia ogólno-organizacyjne.
II. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa.
III. Gospodarka pieniężna i rozrachunki.
IV. Uchwała budżetowa i jej zmiany.
V. Wykonanie budżetu:
- dochody budżetowe,
- wydatki budżetowe,
- wydatki bieżące,
- wydatki inwestycyjne.
VI. Mienie komunalne.
VII. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumienia.
VIII. Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi.
IX. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-05-09 09:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-05-09 09:08
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-11-18 12:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 562