Zawiadomienie w sprawie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby-Kiertany - Łuby-Kurki

12.07.2019 r. 15:08

Zawiadomienie Wody Polskie z dnia 26 czerwca 2019

03.07.2019 r. 14:50

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 1 licpa 2019 r.

02.07.2019 r. 15:07

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika w Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo

13.06.2019 r. 10:29

Wyniki badań wody z wodociagu Miastkowo i Łuby-Kiertany

11.06.2019 r. 11:44

Raport o stanie Gminy Miastkowo za 2018 rok

05.06.2019 r. 14:13

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

30.04.2019 r. 09:35

Stanowisko Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody z wodociągu Miastkowo

23.04.2019 r. 09:26

Stanowisko Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody z wodociągu Łuby-Kiertany i Miastkowo

05.03.2019 r. 11:02

Sprawozdanie nr M.54.130.2019 z badań próbki wody - Wodociąg Miastkowo

20.02.2019 r. 12:49

Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019

19.12.2018 r. 14:00

Stanowisko Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody z wodociągu Łuby-Kiertany i Miastkowo

17.12.2018 r. 09:01

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

17.10.2018 r. 08:46

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

04.10.2018 r. 09:12

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 września 2018 r.

25.09.2018 r. 14:01