Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu (28.05.2019 r.)

17.05.2019 r. 08:46

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej (28.05.2019 r.)

17.05.2019 r. 08:43

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo

17.05.2019 r. 08:17

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy (30.05.2019 r.)

15.05.2019 r. 09:23

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

30.04.2019 r. 09:35

Stanowisko Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody z wodociągu Miastkowo

23.04.2019 r. 09:26

Stanowisko Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody z wodociągu Łuby-Kiertany i Miastkowo

05.03.2019 r. 11:02

Sprawozdanie nr M.54.130.2019 z badań próbki wody - Wodociąg Miastkowo

20.02.2019 r. 12:49

Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019

19.12.2018 r. 14:00

Stanowisko Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody z wodociągu Łuby-Kiertany i Miastkowo

17.12.2018 r. 09:01

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

17.10.2018 r. 08:46

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

04.10.2018 r. 09:12

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 września 2018 r.

25.09.2018 r. 14:01

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

16.05.2018 r. 14:31

Informacja powiatowego lekarza weterynarii dla posiadaczy zwierząt, dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny

05.12.2013 r. 13:28