Praca w Urzędzie Informacje o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miastkowo


Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 wybrana została  Pani Marta Brzostek, zam. Rydzewo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Marta Brzostek spełniła  wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na w.w. stanowisko.

Podczas przeprowadzonego testu Kandydatka wykazała się dobrą znajomością  przepisów z zakresu procedury administracyjnej i prawa  samorządowego oraz właściwym przygotowaniem merytorycznym w zakresie objętym zadaniami przewidzianymi do wykonywania na stanowisku na które aplikowała.  Udzielała  odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań. Jest osobą komunikatywną, otwartą, o wysokiej kulturze osobistej.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-14 11:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-14 11:13
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-05-15 13:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 457