Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Praca -> Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka


Data ważności: 10-09-2007 15:00
Wójt Gminy Miastkowo
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko informatyka


1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) nieposzlakowana opinia,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
4) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
5) wykształcenie informatyczne wyższe lub średnie z co najmniej 3 letnim stażem pracy,
6) wiedza z zakresu przepisów dot. informatyzacji Urzędu.

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej,
4) znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych,
5) znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania
i rozumienia dokumentacji technicznej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) administrowanie siecią komputerową Urzędu ( LAN i WAN),
2) serwis i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,
3) tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów,
4) administrowanie nośnikami z oprogramowaniem oraz kopiami zapasowymi,
5) wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji dla zbiorów danych osobowych,
6) wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
7) pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy, opinii lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka”w siedzibie Urzędu, w pok. nr 10 , lub pocztą na adres: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, w terminie do dnia 10 września 2007 r. do godz. 15:00.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń.

Miastkowo, 2007.08.23

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka


 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-08-23 09:39
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-08-23 09:39

  Wyświetleń : 240

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo