Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 22 listopada 2017 roku :: Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Praca -> Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Data ważności: 30-12-2006 00:00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) nieposzlakowana opinia,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
5) wykształcenie wyższe,
6) doświadczenie w pracy co najmniej 3 lata, w tym co najmniej rok w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej,
7) umiejętności zawodowe:
- znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej,
4) znajomość programów komputerowych i doświadczenie w pracy z komputerem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) obsługa klienta,
2) prowadzenie postępowania o przyznanie świadczeń rodzinnych,
3) prowadzenie postępowania o przyznanie zaliczki alimentacyjnej,
4) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
5) prowadzenie innych postępowań normowanych zapisami ustaw z których wynika zakres czynności dla danego stanowiska pracy,
6) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach wyżej wymienionych,
7) współpraca z instytucjami w szczególności z: komornikiem i sądem,
8) inne zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) kserokopia dowodu tożsamości (pierwsze 3 strony w przypadku dowodów starego typu)
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż i kwalifikacje,
6) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora”, w terminie do dnia 30 grudnia 2006 r. na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32, p.nr 2.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń.

Miastkowo, 2006.12.14

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Regina Pianko


 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-12-14 09:42
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-14 09:42

  Wyświetleń : 293

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo