Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Niedziela, 19 listopada 2017 roku :: Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Praca -> Podinspektor ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych


Data ważności: 15-06-2009 10:00
Wójt Gminy Miastkowo ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych  w Urzędzie Gminy Miastkowo

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące kryteria :
1.      Wymagania niezbędne:
 1. jest obywatelem  polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomiczne, techniczne, prawnicze),
 6. doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej znajomości procedur przygotowania i wdrażania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych.
 7. wiedza w zakresie przepisów
  • dot. funduszy unijnych,
  • zamówień publicznych,
  • funkcjonowania administracji samorządowej,
  • procedury administracyjnej.
 8. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

2.      Wymagania dodatkowe:
 1. studia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi samorządu terytorialnego współfinansowanymi funduszami UE,
 2. znajomość języka angielskiego w zakresie podstawowym,
 3. doświadczenie w pracy samorządowej,
 4. samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej.

3.      Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku
 1. wyszukiwanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych wspomagających finansowanie inwestycji jak również innych przedsięwzięć Gminy,
 2. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy pomocowych,
 3. przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminnych kwalifikujących się do finansowania ze środków unijnych,
 4. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych,
 5. współpraca z innymi podmiotami, których zadaniem jest rozwój lokalny, działalność edukacyjna, sportowa, kulturalna i turystyczna,
 6. promocja gminy.
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi i ich wspieranie w zakresie działalności i  pozyskiwania środków zewnętrznych,
 8. realizacja zadań związanych z organizacją i udzielaniem zamówień publicznych w trybach i formie określonej w ustawie – prawo zamówień publicznych,

4.     Wymagane dokumenty
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenia oraz potwierdzających dodatkowe kwalifikacje;
 4. kserokopia dowodu tożsamości;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ,
 6. oświadczenie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora.

5.  Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych”, w terminie do dnia 15 czerwca 2009.r.do godz. 10 00 na adres Urząd Gminy Miastkowo, ul. . Łomżyńska 32, p.nr 10.

6. Informacje pozostałe:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofert nie wykorzystanych w procesie rekrutacji Urząd nie odsyła.. Można je odebrać w ciągu dwóch tygodni od zakończenia procedury naboru.


 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2009-06-03 10:43
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-06-03 10:43

  Wyświetleń : 408

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo