Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 25 listopada 2017 roku :: Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Praca -> Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym


Data ważności: 15-06-2009 10:00
Wójt Gminy Miastkowo ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym  w Urzędzie Gminy Miastkowo

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące kryteria :
1. Wymagania niezbędne:
 1. jest obywatelem  polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada wykształcenie wyższe o  kierunku:  ekonomia, rachunkowość, finanse publiczne lub pokrewne,
 6. doświadczenie zawodowe  – 3 lata.
 7. wiedza specjalistyczna: znajomość zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej.
 8. Wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
 9. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

2.      Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej,
 2. obowiązkowość i terminowość,
 3. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 4. doświadczenie w zakresie obsługi interesantów.
 5. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

3.     Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające zwłaszcza na :
  • zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania i obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
  • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej.
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostek.
 4. Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.
 5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych  jednostek organizacyjnych.

4. Wymagane dokumenty
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenia oraz potwierdzających dodatkowe kwalifikacje;
 4. kserokopia dowodu tożsamości;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż ,
 6. oświadczenie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora.

5. Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej”,
w terminie do dnia 15 czerwca 2009.r.do godz. 10 00 na adres Urząd Gminy Miastkowo,
ul. Łomżyńska 32, p.nr 10.

6. Informacje pozostałe:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofert nie wykorzystanych w procesie rekrutacji Urząd nie odsyła.. Można je odebrać w ciągu dwóch tygodni od zakończenia procedury naboru.


 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2009-06-03 11:35
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-06-03 11:35

  Wyświetleń : 471

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo