Praca w Urzędzie Informacje o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w  Urzędzie Gminy Miastkowo


Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 wybrana została Pani Agnieszka Anna Mieczkowska, zam. Miastkowo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez panią Agnieszkę Annę Mieczkowską  Komisja Konkursowa stwierdziła, że oferta ta spełnia wszystkie wymagania formalne, tzn. zawiera wymagane dokumenty i dokumentacja jest zgodna z postawionymi warunkami.  Pozostałe trzy oferty nie spełniały wymagań formalnych.

Dalsze postępowanie konkursowe składające się z części teoretycznej
i praktycznej pozwoliło zbadać przygotowanie merytoryczne i praktyczne kandydata niezbędne do pracy na stanowisku ds.rolnictwa i ochrony środowiska. Komisja pozytywnie oceniła  umiejętność stosowania i interpretacji  przepisów prawnych przez kandydata. Pani Agnieszka Mieczkowska wykazała się opanowaniem i kulturą osobistą, udzielała odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, co jest  przydatne w pracy w Urzędzie, a szczególnie w kontaktach  z interesantem.

W związku z tym, że kandydatka spełnia wszystkie warunki niezbędne do pracy na stanowisku do spraw rolnictwa i ochrony środowiska , została wybrana do zatrudnienia na tym stanowisku.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-15 14:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-15 14:41
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-04-27 14:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 501