Praca w Urzędzie Informacje o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miastkowo


Informacja o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy pomocowych
i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miastkowo
 
 
Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds.funduszy pomocowych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 wybrana została Pani Sylwia Zysk, zam. Łomża.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
 
Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez panią Sylwię Zysk Komisja Konkursowa stwierdziła, że oferta ta spełnia wszystkie wymagania formalne, tzn. zawiera wymagane dokumenty i dokumentacja jest zgodna z postawionymi warunkami.
 
Dalsze postępowanie konkursowe składające się z części teoretycznej i praktycznej pozwoliło zbadać przygotowanie merytoryczne i praktyczne kandydata niezbędne do pracy na danym stanowisku.
Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu procedury administracyjnej i prawa  samorządowego oraz właściwym przygotowaniem merytorycznym w zakresie objętym zadaniami przewidzianymi do wykonywania na stanowisku. Udzielała  odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań. Jest osobą komunikatywną, otwartą, o wysokiej kulturze osobistej
 
W procedurze naboru uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
 
Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-02-24 14:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-02-24 14:13
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-12-28 11:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 744