Praca w Urzędzie Informacje o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru  na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Miastkowo


Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,  do zatrudnienia wybrana została  Pani Edyta Bielacka, zam. Łuby-Kurki.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez panią Edytę Bielacką, Komisja Konkursowa stwierdziła, że oferta ta spełnia wszystkie wymagania formalne, tzn. zawiera wymagane dokumenty i dokumentacja jest zgodna z postawionymi warunkami.


Kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku ekonomia. Posiada też tytuł zawodowy technik ekonomista, specjalność – finanse i rachunkowość. Ponadto P. Edyta Bielacka wcześniej pracowała przez rok w Urzędzie Gminy Miastkowo, jako stażystka.

Dalsze postępowanie konkursowe składające się z części teoretycznej i praktycznej pozwoliło zbadać przygotowanie merytoryczne i praktyczne kandydata niezbędne do pracy na danym stanowisku.

Kandydatka wykazała się dobrą znajomością  przepisów z zakresu procedury administracyjnej i prawa  samorządowego oraz zasad rachunkowości i ewidencji księgowej. Udzielała  odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań. Jest osobą komunikatywną, otwartą, o wysokiej kulturze osobistej.

W procedurze naboru uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

 


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-09 08:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-09 08:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-03-22 11:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 648