Praca w Urzędzie Informacje o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru  na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Miastkowo


Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadmi komunalnymi w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 wybrana została  Pani Agnieszka Bieńkowska, zam. Miastkowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez panią Agnieszkę Bieńkowską Komisja Konkursowa stwierdziła, że oferta ta spełnia wszystkie wymagania formalne, tzn. zawiera wymagane dokumenty i dokumentacja jest zgodna z postawionymi warunkami.

Dalsze postępowanie konkursowe składające się z części teoretycznej i praktycznej pozwoliło zbadać przygotowanie merytoryczne i praktyczne kandydata niezbędne do pracy na danym stanowisku.

Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu procedury administracyjnej i prawa samorządowego oraz właściwym przygotowaniem merytorycznym w zakresie objętym zadaniami przewidzianymi do wykonywania na stanowisku.  Udzielała odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań. Jest osobą komunikatywną, otwartą, o wysokiej kulturze osobistej.

W procedurze naboru, spełniła w najwyższym stopniu wymagania niezbędne i w przeważającej części wymagania dodatkowe, a tym samym uzyskała najwyższą ilość punktów.

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-20 10:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-20 10:32
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-10-17 08:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 537