Praca w Urzędzie Informacje o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Miastkowo


Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 wybrana została  Pani Anna Wiśniewska, zam. Miastkowo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 Pani Anna Wiśniewska spełniła  wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na w.w. stanowisko, a także w części wymagania dodatkowe - posiada staż pracy w samorządzie na podobnym stanowisku.

Podczas przeprowadzonego testu Kandydatka wykazała się dobrą znajomością  przepisów z zakresu procedury administracyjnej i prawa  samorządowego oraz właściwym przygotowaniem merytorycznym w zakresie objętym zadaniami przewidzianymi do wykonywania na stanowisku na które aplikowała.  Jest osobą komunikatywną, otwartą, o wysokiej kulturze osobistej.

W procedurze naboru uzyskała najwyższą ilość punktów czyli spełniła w najwyższym stopniu wymagania niezbędne i w  części wymagania dodatkowe.

Wójt

Kazimierz Górski

 

 


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-07-22 11:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-07-22 11:35
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-10-03 11:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 712