Praca w Urzędzie Informacje o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 wybrana została  Pani Agnieszka Chełstowska-Wierzba, zam. Tobolice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez panią Agnieszkę Chełstowską-Wierzba  Komisja Konkursowa stwierdziła, że oferta ta spełnia wszystkie wymagania formalne, tzn. zawiera wymagane dokumenty i dokumentacja jest zgodna z postawionymi w ogłoszeniu o naborze warunkami. Kandydatka posiada doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej znajomości procedur przygotowania i wdrażania projektów finansowanych ze środków unijnych, ponieważ pracowała na stanowisku specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Pozostałe trzy oferty nie spełniały wymagań formalnych.

Dalsze postępowanie konkursowe składające się z części teoretycznej i praktycznej pozwoliło zbadać przygotowanie merytoryczne i praktyczne kandydata niezbędne do pracy na stanowisku w Urzędzie Gminy. Komisja pozytywnie oceniła umiejętność stosowania i interpretacji  przepisów prawnych przez kandydata. Pani A. Chełstowska-Wierzba wykazała się  umiejętnością precyzyjnego i poprawnego formułowania wypowiedzi oraz opanowaniem i wysoką kulturą osobistą.        

W związku z tym, że kandydatka spełnia wszystkie warunki niezbędne do pracy na stanowisku do spraw funduszy pomocowych i zamówień publicznych , została wybrana do zatrudnienia na tym stanowisku.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2009-06-19 08:31
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-06-19 08:38
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-04-15 14:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 462