Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok


W roku 2011 Wójt Gminy Miastkowo ogłosił jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Celem zadania była popularyzacja piłki nożnej. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Miastkowo i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W wyznaczonym terminie tj. do 10 marca 2011 roku wpłynęły dwie oferty od następujących organizacji: Klub Sportowy „Miastkowo” z siedzibą w Chojnach-Naruszczkach oraz Stowarzyszenie „Razem” z siedzibą w Rydzewie ul. Mazurska 22.
Wymagania określone w ogłoszeniu spełniła tylko oferta Klubu Sportowego „Miastkowo” i została wybrana do realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na realizację zadań programowych w budżecie Gminy zaplanowano 13 000 zł.
W ramach umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznano 13 000 zł.

Dotacja została wykorzystana prawidłowo i terminowo rozliczona.


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 13:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 13:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 273