Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miastkowo z Organizacjami Pozarządowymi za 2009 r.


Program Współpracy Gminy Miastkowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 r. został uchwalony 29 grudnia 2008 r. – Uchwała Nr XVII/96/08 Rady Gminy Miastkowo.

W Programie tym radni określili, że przedmiotem współpracy Gminy będzie między innymi „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności organizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych, a także prowadzenie zajęć wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu”.

16 lutego 2009 r. Wójt Gminy Miastkowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

19 marca 2009 r. roku Klub Sportowy „MIASTKOWO” z siedzibą w Chojnach- Naruszczkach złożył ofertę realizacji zadania wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych w kwocie 10.000 zł. Oferta ta uwzględniała między innymi:
  • prowadzenie drużyny piłki nożnej w rozgrywkach ligowych klasy B województwa podlaskiego,
  • wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy,
  • zapewnienie udziału drużyny w rozgrywkach ligowych, w tym opłaty administracyjne, ubezpieczeniowe i inne,
  • zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych.
Celem zadania to popularyzacja piłki nożnej na terenie Gminy Miastkowo.

Przedmiotem współpracy określonym ww. Programie było też „Zapewnienie odpowiedniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin patologicznych”.

W maju 2009 r. został ogłoszony konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Miastkowo, rodzaj zadania „obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi”.

Na realizacje tego zadania wpłynęło 2 oferty. Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Łomży i oferta z Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.
Korzystniejsza cenowa była druga oferta. W związku z tym z Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie zawartą umowę o dofinansowanie kosztów obozu w kwocie 7.000 zł. Na wypoczynek wyjechało 15 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Miastkowo.

Reasumując dotacja została wykorzystana prawidłowo i terminowo rozliczona.

Opracowała:
Janina Cwalina

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-13 15:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-13 15:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-07-24 08:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 361