Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie ( za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.)


I. Czas pracy, liczba zatrudnionych.

Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie zgodnie z regulaminem czasu pracy czynny jest od poniedziałku do piątku w godz 7.00 do 20.00. W wolne soboty od 12.00 do 20.00.

W placówce kultury w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudniono trzy osoby: dyrektor, młodszy instruktor zespołu zainteresowań i sprzątaczka. Na umowę
o dzieło zatrudniono: instruktora d/s plastyki, muzyki, teatru oraz tańca (towarzyskiego i break dance). Na terenie gminy GOK współpracuje z: Urzędem Gminy, szkołami, Biblioteką Publiczną, Parafią, Stowarzyszeniami i Kołem Gospodyń, a także z różnymi instytucjami kultury na terenie powiatu i nie tylko np. z powiatowym i wojewódzkim urzędem pracy.

II. Działalność kulturalna

W rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. (z późniejszymi zmianami) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. GOK ma służyć społeczności lokalnej, rozwijać zainteresowania mieszkańców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców utworzono następujące koła zainteresowań: koło muzyczne, koło plastyczne, koło teatralne i koło taneczne dla dzieci i młodzieży. Łącznie około 160 osób rozwijało swoje zainteresowania na wyżej wymienionych kołach. W 2006r odbyło się 15 imprez
o charakterze kulturalnym (w tym 3 wyjazdowe), w większości są to imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, t.j.: konkursy recytatorskie, plastyczne, przeglądy twórczości artystycznej, przedstawienia teatralne, itp.; na organizowanych wyjazdach promujemy naszą gminę i jej dziedzictwo kulturowe. W roku sprawozdawczym w naszej placówce odbyły się następujące imprezy:

1.II Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek “Gore gwiazdka Jezusowi”
2. Przedstawienie walentynkowe oraz wspólna zabawa z okazji dnia zakochanych.
3. Karnawałowe ostatki (kabaret, występ wokalny, konkursy tańca i wspólna zabawa).
4. Gminny konkurs recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”
5. Misterium Męki Pańskiej oraz prezentacja Pieśni Wielkopostnej i Wielkanocnej.
6. Uczestniczyliśmy w eliminacjach powiatowych konkursu recytatorskiego „Baje, bajki,
bajeczki”
7. Festiwal Sztuki Ludowej
8. Montaż słowno -muzyczny z okazji Święta Królowej Polskiej Korony.
9. W związku z wizytą delegacji łotewskiej przygotowano program artystyczny oraz
wystawę rękodzieła i prac malarskich z terenu naszej gminy, w tym indywidualną
wystawę prac Pana Kazimierza Kuskowskiego
10.Zorganizowano Biesiadę Sarmacką- program wokalno- muzyczny Hetmańskich
Sarmatów z Zamościa.
11. Promocja gminy w Warszawie.
12. Promocja gminy w Szepietowie.
13. Zorganizowano Dożynki Miastkowskie
14. Przygotowano Biesiadę z tradycjami wiejskimi pt.„Zaloty, swaty, zrękowiny w tradycji
wiejskiej”
15. Przygotowano program artystyczny na „Wigilię dla społeczności gminnej”.

Ponadto w GOK-u odbywają się zajęcia świetlicowe: dzieci i młodzież korzysta z gier komputerowych, gry w szachy, bilarda i tenisa. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Gminne Centrum Informacji, w którym to można zasięgnąć bezpłatnych informacji drogą internetową. Udzielamy pomocy przy pisaniu takich dokumentów jak: CV, list motywacyjny. Dziennie około 30 osób poszukuje informacji drogą internetową. Wszystkie imprezy kulturalne utrwalane są na stronie internetowej Miastkowa i w kronice GOK.

GOK nieodpłatnie udostępnia salę na imprezy szkolne, spotkania koła gołębiarzy, zebrania rolnicze, strażackie, itp..

III. Działalność finansowa

W okresie sprawozdawczym zawarto 44 umowy najmu pomieszczeń głównie na wesela, stypy, zebrania, itp. , dochód brutto z tego tytułu wynosi powyżej 17 tyś. zł.. Poza tym prowadzimy usługi ksero i drukowania, pobierane są opłaty za gry komputerowe, za użyczenie obrusów.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Miastkowie

mgr Jadwiga Korytkowska

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-10-01 14:26
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-10-01 14:36
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 330