Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Informacje » Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (28.09.2007 r. - 26.11.2007 r.)


W okresie dnia od dnia 28 września 2007 r do 26 listopada 2007 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 6 zarządzeń w sprawach :
 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy ;
 3. zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo;
 4. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007;
 5. oddania w dzierżawę działki z zasobu gminnego ( Chojny-Naruszczki);
 6. projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Wydano 608 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :
 • 191 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
 • 33 zmieniające wymiar podatku;
 • 4 w sprawie umorzenia podatku;
 • 2 w sprawie ulgi w podatku rolnym w związku z nabyciem gruntów;
 • 1 zatwierdzającą podział działki;
 • 2 zatwierdzające zbycie udziału we wspólnocie gruntowej wsi Czantoria pomiędzy osobami fizycznymi;
 • 150 w sprawie stypendium szkolnego;
 • 3 na dofinansowanie pracodawcom za kształcenie młodocianych pracowników;
 • 5 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 1 o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( T. Jankowska);
 • 2 na wycinkę drzew;
 • 3 o warunkach zabudowy;
 • 170 przyznających prawo do zasiłku rodzinnego;
 • 9 zmieniających zasiłki rodzinne;
 • 13 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 5 o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego;
 • 2 w przyznające zasiłek pielęgnacyjny;
 • 5 przyznających świadczenia pielęgnacyjne;
 • 7 przyznające zaliczkę alimentacyjną.

Wydano 130 zaświadczeń, w tym:
 • 83 w sprawach podatkowych - o posiadaniu gospodarstwa rolnego i o dochodzie;
 • 13 stwierdzających brak zaległości podatkowych;
 • 18 o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • 8 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 5 w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • 3 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto wydano :
 • 1 postanowienie zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • 1 postanowienie opiniujące podział geodezyjny działki w Miastkowie;
 • 5 wypisów z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 12 informacji o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • wszczęto 4 postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • zawarto 4 umowy o pracę w tym: 3 na roboty publiczne;
 • 3 świadectwa pracy.

Pani Wójt poinformowała zebranych o swoich udziałach w spotkaniach, konferencjach i naradach w okresie sprawozdawczym.

Wójt
Lidia Małgorzta Grzejka 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-11-29 09:37
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-11-29 09:42

  Wyświetleń : 236

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo