Informacje i programy Informacje

ARCHIWUM: InformacjeAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastkowo za 2016 rok

28.04.2017 r. 13:14

Informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Miastkowo

29.11.2011 r. 14:49

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XVI/87/08 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 14 listopada 2008 roku

05.07.2011 r. 09:16

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2010

10.06.2011 r. 12:04

Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie gminy Miastkowo za rok 2010

10.06.2011 r. 11:59

Informacja z realizacji strategii rozwoju Gminy Miastkowo

12.05.2011 r. 07:37

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.

12.05.2011 r. 07:34

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi za 2010 rok

13.04.2011 r. 09:57

Sprawozdanie z relalizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2010

13.04.2011 r. 09:54

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (22.09.2010 r. - 04.11.2010 r.)

24.11.2010 r. 15:13

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (01.07.2010 r. - 21.09.2010 r.)

04.10.2010 r. 14:56

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za 2009 r.

27.09.2010 r. 10:12

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie (za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.)

27.09.2010 r. 10:08

Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie gminy Miastkowo

27.09.2010 r. 09:54

Informacja o przygotowaniu szkół prowadzonych przez Gminę Miastkowo do roku szkolnego 2010/2011

27.09.2010 r. 09:49