Informacje i programy Informacje

InformacjeSprawozdanie za rok 2017 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzienie w Gminie Miastkowo na lata 2012 - 2020

14.03.2018 r. 15:02

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok

14.03.2018 r. 15:00

Informacja  z realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2016/2017

30.11.2017 r. 11:03

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2017

28.11.2017 r. 12:30

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miaskowie za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej

25.05.2017 r. 14:42

Informacja za 2016 r. z realizacji uchwały Nr XVI/87/08 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 14.11.2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy l

24.05.2017 r. 15:08

Informacja na temat realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Miastkowo w roku 2016

24.05.2017 r. 15:05

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2016

16.02.2017 r. 14:35

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

16.02.2017 r. 14:33

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

04.01.2017 r. 14:02

Informacja na temat wyników egzaminów końcowych szóstoklasistów w roku szkolnym 2015/2016 - Szkoła Podstawowa w Miastkowie

04.01.2017 r. 14:01

Informacja na temat wyników egzaminów końcowych szóstoklasistów w roku szkolnym 2015/2016 - Szkoła Podstawowa w Rydzewie

04.01.2017 r. 14:00

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

04.01.2017 r. 13:57

Informacja na temat wyników egzaminów końcowych gimnazjalistów w roku szkolnym 2015/2016

04.01.2017 r. 11:27

Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Miastkowo

07.09.2016 r. 15:12