Informacje i programy Informacje

InformacjeSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

16.02.2017 r. 14:33

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

04.01.2017 r. 14:02

Informacja na temat wyników egzaminów końcowych szóstoklasistów w roku szkolnym 2015/2016 - Szkoła Podstawowa w Miastkowie

04.01.2017 r. 14:01

Informacja na temat wyników egzaminów końcowych szóstoklasistów w roku szkolnym 2015/2016 - Szkoła Podstawowa w Rydzewie

04.01.2017 r. 14:00

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

04.01.2017 r. 13:57

Informacja na temat wyników egzaminów końcowych gimnazjalistów w roku szkolnym 2015/2016

04.01.2017 r. 11:27

Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Miastkowo

07.09.2016 r. 15:12

Sprawozdanie - ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

01.07.2016 r. 12:28

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie za 2015 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2016 r.

01.07.2016 r. 12:16

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XVI/87/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 11 listopada 2008 roku

01.07.2016 r. 12:14

Informacja z realizacji Programu uwusanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Miastkowo

01.07.2016 r. 12:12

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

04.04.2016 r. 09:24

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi

01.04.2016 r. 12:56

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2015

01.04.2016 r. 12:54

Informacja dotycząca przygotowanych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych w roku 2015

01.04.2016 r. 12:53