Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr VII/11


ZAWIADOMIENIE
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:
 
 1. Zwołał VII sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 23 września 2011 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.
Proponowany porządek dzienny obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
  b) zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
  c) uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo,
  d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  e) zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za I półrocze 2011 r.
 6. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 7. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego w świetle projektów organizacyjnych.
 8. Informacja o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w planie budżetu gminy na 2011 r.
 9. Informacja z realizacji programu opieki nad zabytkami.
 10. Informacja na temat składanych wniosków w sprawie pozyskania środków finansowych spoza budżetu gminy na zadania realizowane przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-09-13 11:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-09-13 11:17
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 343