Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XIII


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał XIII sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 czerwca 2012 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu gminy za 2011 r. - absolutorium dla Wójta Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
  b) przyjęcia Statutu „Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży”.
 5. Informacja dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 6. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

 

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-06-15 09:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-06-15 09:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 330