Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXI


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 

 1. Zwołał XXI sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 września 2013 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za 2012 r.
 6. Sprawozdanie z wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2013 r.
 7. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 8. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-09-16 12:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-09-16 12:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 321