Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXIII


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał XXIII sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 grudnia 2013 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
  b)     zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw,
  c)      uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2014 r.
  d)     zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2014 r.
  e)      powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
  f)       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
  g)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014 – 2017,
  h)     uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2014,
  i)        zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 4. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 15:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 15:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 342