Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXVI


ZAWIADOMIENIE

 Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał XXVI sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 września 2014 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.


Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  b) uchwalenia Statutu Sołectwa Chojny – Naruszczki
  c) uchwalenia Statutu Sołectwa Czartoria
  d) uchwalenia Statutu Sołectwa Drogoszewo
  e) uchwalenia Statutu Sołectwa Gałkówka
  f) uchwalenia Statutu Sołectwa Kaliszki
  g) uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki Leśne
  h) uchwalenia Statutu Sołectwa Kraska
  i) uchwalenia Statutu Sołectwa Kuleszka
  j) uchwalenia Statutu Sołectwa Leopoldowo
  k) uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kiertany
  l) uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kurki
  ł) uchwalenia Statutu Sołectwa Miastkowo
  m) uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosiedliny
  n) uchwalenia Statutu Sołectwa Podosie
  o) uchwalenia Statutu Sołectwa Rybaki
  p) uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo
  r) uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo - Gozdy
  s) uchwalenia Statutu Sołectwa Sosnowiec
  t) uchwalenia Statutu Sołectwa Sulki
  u) uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnowo
  w) uchwalenia Statutu Sołectwa Zaruzie.
 5. Informacja z wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami oraz ściągalność opłaty za 2013 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji  zadań oświatowych za 2013 r.
 7. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 8. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-09-19 10:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-09-19 10:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-12-02 13:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 300