Rada Gminy Sesje

III Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał III sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 24 lutego 2015 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  b) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
  d) uchwalenie planu sesji Rady Gminy  na 2015 r.
  e) zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy  na 2015 r.
 5. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2014 r.
 6. Informacja na temat projektów inwestycyjnych realizowanych przy współudziale finansowania zewnętrznego w latach 2013 -2014.
 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miastkowo za 2014 r.
 8. Zapytania i wolne wnioski
 
Przewodniczący Rady

Jacek Banach

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-02-11 12:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-02-11 12:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-03-17 10:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 406