Rada Gminy Sesje

VII Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję VII sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 28 sierpnia 2015 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 900.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Świetlicy Wiejskiej w Miastkowie ul. Łomżyńska 32A (przy Urzędzie Gminy).


Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży do orzekania w latach 2016-2019.
 5. Informacja na temat zaawansowania inwestycji zaplanowanych na 2015 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań obrony cywilnej na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej oraz masowe zagrożenie życia i zdrowia.
 8. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za I półrocze 2015 r.
 9. Przyjęcie oświadczeń przez Radę Gminy w sprawach:
  a) przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie gminy Miastkowo
  b) dokończenia przebudowy odcinka drogi krajowej nr 61 położonego w miejscowości Rydzewo.
 10. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-08-19 13:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-08-19 13:41
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-10-02 10:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 321