Rada Gminy Sesje

X Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję X Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 grudnia 2015 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w świetlicy wiejskiej w Miastkowie ul. Łomżyńska 32A.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
  b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016 - 2019,
  c) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2016,
  d) zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika i ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 w miejscowości Miastkowo,
  e) uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2016 r.
  f) zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji  Rady Gminy na 2016 r.
  g) uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-10 11:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-10 11:47
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-02-03 14:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 371