Rada Gminy Sesje

XII Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XII Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień  29 marca 2016 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie  realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Dostępność podstawowej  opieki lekarskiej dla mieszkańców gminy Miastkowo.
 5. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  gminy Miastkowo  w 2016 roku,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016 - 2019,
  c) zmian w budżecie gminy na 2016 r.  
 6. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 r.
 8. Sprawa dofinansowania radiowozu dla Policji.
 9. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-14 14:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-14 14:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-05-11 08:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 334