Rada Gminy Sesje

XV Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE

 Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XV  Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 sierpnia 2016 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  b) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo
  c) rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Miastkowo.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo za  I półrocze 2016 r.
 7. Zapytania i wolne wnioski:
      - kolektory słoneczne.

 

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-08-16 13:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-08-16 13:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-09-20 15:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 329