Rada Gminy Sesje

XXX Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

Zwołuję XXX sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 9 sierpnia 2018 r.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

 

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,
  b) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  c) przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo do organu regulacyjnego,
  d) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miastkowo.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-07-24
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-07-24 14:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-07-24 14:24
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-16 14:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 146