Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr V/11


ZAWIADOMIENIE
 
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:
 
 1. Zwołał V sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 maja 2011 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.
 
Proponowany porządek dzienny obrad:
 
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Miastkowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miastkowo.
 8. Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rady Gminy.
 9. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
 10. Informacja o działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-05-13 14:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-05-13 14:44
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 311