Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr X


ZAWIADOMIENIE
 
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:
  1. Zwołał X sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 31 stycznia 2012 r.
  2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 11:00.
  3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.
Proponowany porządek dzienny obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo 2 x 400 kV Łomża – Ostrołęka) na terenie gminy Miastkowo.
  4. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-01-23 15:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-01-23 15:09
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 322