Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Niedziela, 21 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Sesja Rady Gminy Nr XI

(Sesja odbyła się 2012-03-27 10:00)

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał XI sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 marca 2012 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.


Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Statutu „Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji  w Łomży”,
  b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
  c) wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku,
  d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012-2016,
  e) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
  g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2012 roku,
  h) zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie,
  i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2012 -2020.
 4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za II półrocze 2011 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2011 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie za 2011 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Załączniki do sesji pobrań ściągnij
Protokół z sesji 71,36 KB 41
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  57,83 KB 36
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 536,12 KB 46
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 - 2016 193,63 KB 43
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2012- 2020 138,44 KB 33
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie 61,04 KB 33
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2012 roku 114,33 KB 38
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu „Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży” 144,18 KB 36
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku 55,44 KB 41
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu 60,52 KB 46 

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska2012-03-15
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-15 15:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-15 15:26
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2012-04-25 15:28

  Wyświetleń : 205

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo