Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XII


ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał XII sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 22 maja 2012 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
  b) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych,
  c) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2012 roku,
  e) nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo,
  f) nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Miastkowo.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
 6. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury za 2011 r.
 7. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 8. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-05-10 08:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-05-10 08:17
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 302