Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XIV


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 

 1. Zwołał XIV sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 sierpnia 2012 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.


Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku wielorodzinnym w Miastkowie przy ulicy Łomżyńskiej 18,
  b) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
  c) podziału Gminy Miastkowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 5. Rozpatrzenie informacji w sprawach :
  a) przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego w świetle projektów organizacyjnych,
  b) realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
  c) informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu gminy.

 6. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-08-21 12:20
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-08-21 12:20
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 303