Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XV


 ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 

 1. Zwołał XV sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 września 2012 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,
  c) określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
 4. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-09-13 12:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-09-13 12:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 334