Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXII


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:


 1. Zwołał XXII sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 20 listopada 2013 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

 

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
  b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,
  c) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok,
  d) rozpatrzenie stawki podatku leśnego na 2014 r.
  e) uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
  f)  połączenia niektórych sołectw w Gminie Miastkowo,
  g)  zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowym przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-06 15:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-06 15:15
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 358