Rada Gminy Sesje Online
Harmonogram sesji:

 1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. yyy
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Miastkowo
 5. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 6. xxx
 7. Wybór przewodniczącego rady
 8. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 9. Wybór wiceprzewodniczącego rady (wiceprzewodniczących)
 10. Informacja na temat wyników egzaminów końcowych gimnazjalistów w roku szkolnym 2017/2018.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg wniosków i petycji
 17. Rozpatrzenie stawek podatku leśnego na 2019 r.
 18. Rozpatrzenie stawek podatku rolnego na 2019 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r.
 23. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Cwalina Jerzy
 6. Dyko Stanisław
 7. Dziekoński Alojzy
 8. Grużewski Paweł
 9. Iwaniak Łukasz
 10. Kamienowski Sławomir
 11. Klimek Tomasz
 12. Lachowski Sławomir
 13. Pawelczyk Danuta
 14. Przychodzień Jan
 15. Rupacz Henryk
 16. Wilk Bożena
 17. Zajączkowska Danuta
 18. Zaremba Patrycja
 19. Zdrodowski Mirosław

Głosowania


xxx

Za
 0%
Przeciw
 0%
Wstrzymali się
 0%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się

    Wybór przewodniczącego rady

    Za
     100%
    Przeciw
     0%
    Wstrzymali się
     0%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się

      Wybór wiceprzewodniczącego rady (wiceprzewodniczących)

      Za
       100%
      Przeciw
       0%
      Wstrzymali się
       0%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się

        Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

        Za
         100%
        Przeciw
         0%
        Wstrzymali się
         0%
        Głosowanie imienne:
        ZaPrzeciwWstrzymali się

          Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej

          Za
           100%
          Przeciw
           0%
          Wstrzymali się
           0%
          Głosowanie imienne:
          ZaPrzeciwWstrzymali się

            Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu

            Za
             100%
            Przeciw
             0%
            Wstrzymali się
             0%
            Głosowanie imienne:
            ZaPrzeciwWstrzymali się

              Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg wniosków i petycji

              Za
               100%
              Przeciw
               0%
              Wstrzymali się
               0%
              Głosowanie imienne:
              ZaPrzeciwWstrzymali się

                Rozpatrzenie stawek podatku leśnego na 2019 r.

                Za
                 93.3%
                Przeciw
                 6.7%
                Wstrzymali się
                 0%
                Głosowanie imienne:
                ZaPrzeciwWstrzymali się

                 Rozpatrzenie stawek podatku rolnego na 2019 r.

                 Za
                  93.3%
                 Przeciw
                  0%
                 Wstrzymali się
                  6.7%
                 Głosowanie imienne:
                 ZaPrzeciwWstrzymali się

                  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

                  Za
                   100%
                  Przeciw
                   0%
                  Wstrzymali się
                   0%
                  Głosowanie imienne:
                  ZaPrzeciwWstrzymali się

                    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

                    Za
                     100%
                    Przeciw
                     0%
                    Wstrzymali się
                     0%
                    Głosowanie imienne:
                    ZaPrzeciwWstrzymali się

                      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

                      Za
                       100%
                      Przeciw
                       0%
                      Wstrzymali się
                       0%
                      Głosowanie imienne:
                      ZaPrzeciwWstrzymali się

                        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r.

                        Za
                         100%
                        Przeciw
                         0%
                        Wstrzymali się
                         0%
                        Głosowanie imienne:
                        ZaPrzeciwWstrzymali się
                          Wyświetleń: 1