Wybory i referenda Wybory Samorządowe 2014

Wybory Samorządowe 2014


Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie Nr 10/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim 357,23 KB 165
file typ Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 sierpnia 2014 r. 278,91 KB 87
file typ Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 sierpnia 2014 r. 446,32 KB 90
file typ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 sierpnia 2014 r. 494,38 KB 89
file typ Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 1 września 2014 r. 117,58 KB 90
file typ Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dni 01.09.2014 r. 166,28 KB 84
file typ Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 28.08.2014 r. 148,48 KB 94
file typ Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomzy z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 264,31 KB 123
file typ Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie z dnia 24 września 2014 r. 214,1 KB 230
file typ Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych 123,54 KB 100
file typ Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 213,58 KB 91
file typ Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 152,07 KB 101
file typ Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 146,61 KB 96
file typ Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego 191,55 KB 87
file typ Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie z dnia 20.10.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 418,76 KB 371
file typ Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie z dnia 22.10.2014 o terminie losowanie numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 roku 113,98 KB 141
file typ Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie z dnia 24.10.2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Miastkowo zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. 141,4 KB 153
file typ OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Miastkowo 25,17 KB 207
file typ OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Miastkowo 41,26 KB 397
file typ Informacja o sporządzeniu spisu wyborców 23,68 KB 137
file typ Protokół i zestawienie wyników głosowania do Rady Gminy 7,89 MB 481
file typ Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Miastkowo 676,84 KB 438
file typ informacja o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępnienia do wglądu przedłożony komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w w 239,59 KB 121

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-08 10:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-08 10:16
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-12-07 12:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 2151