Wybory i referenda Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019Zarządzenie Wójta Gminy Miastkowo z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Miastkowo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

22.08.2019 r. 14:25

Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

22.08.2019 r. 13:50

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

22.08.2019 r. 13:43

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

22.08.2019 r. 13:41

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

22.08.2019 r. 13:38

Iformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października2019 r.

22.08.2019 r. 13:34

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

22.08.2019 r. 13:32

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

22.08.2019 r. 13:28

Serwis Wyborczy

13.08.2019 r. 11:52