Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo"


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo,  dnia 21 grudnia 2016 r.

IGN.271.7.2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

nr IGN.271.7.2016 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje informacje:

 

  1. o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 1, złożonej przez Zakład Usługowy „WINPOL” s.c. Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski, 18-400 Łomża, ul. Kazańska 1,  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Oferta nr 1, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia warunki rzeczowego zamówienia oraz wszystkie wymogi SIWZ.

Cena oferty 347.892,00 zł brutto; Termin płatności faktury – 30 dni

 

Uzasadnienie

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą łączną ilość punktów (suma punktów uzyskanych w kryteriach: „Cena”, „Termin płatności faktury”) wynosi 100 pkt.

 

  1. dotycząca ofert złożonych w przedmiotowym postepowaniu wraz z punktacją przyznaną
    w kryteriach: „Cena” i „Termin płatności faktury”

 

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

 

Łączna liczba punktów

cena

termin płatności faktury

1.

Zakład Usługowy „WINPOL” s.c.
Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski

18-400 Łomża, ul. Kazańska 1

60

40

 

100

2.

Usługi Komunalne „BŁYSK”
Marianna Marczyk

18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22A

57

40

 

97

 

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-12-21 13:29
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-12-21 13:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 372